Administratorem Twoich danych osobowych jest Bebio Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@bebio.pl. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu: wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, odrębnie w celu realizacji zakupów - składania zamówień oraz realizacji zgłoszonych reklamacji, marketingowym Administratora, a także w celach marketingowych parterów Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, przeprowadzania badania opinii Klienta, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, kontaktu - udzielenia informacji oraz opieki nad Klientem, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które ma na celu przygotowanie oferty uwzględniającej specjalne rabaty i promocje, wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych? [kliknij]