Zarówno nadwaga, jak i otyłość w okresie dzieciństwa wykazują istotny związek z późniejszym
stanem zdrowia. Otyłość w dzieciństwie determinuje m.in. większe ryzyko rozwoju cukrzycy i chorób
układu krążenia u osób dorosłych, wiążąc się także z większym ryzykiem występowania problemów
psychospołecznych i emocjonalnych. Nadwaga i otyłość występują u prawie 1/3 badanej populacji w
wieku 8-15 lat: 31,8% uczniów II klasy, 29,9% w klasie VII oraz 29% 15-latków. Jak wynika z badań
koordynowanych w Polsce przez Instytut Matki i Dziecka, będących częścią Europejskiego Projektu
Monitorowania Otyłości Dzieci COSI (ang. Childhood Obesity Surveillance Initiative) realizowanego od
2007 roku pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia w 35 krajach, w grupie młodszych dzieci,
czyli do 8 lat, odsetek tych z przekroczonym wskaźnikiem BMI mówiących o nadwadze i otyłości w
Polsce w 2016 roku wyniósł 30,7%. W 2018 roku wskaźnik ten zwiększył się do 31,2%, jednocześnie plasując
polskie dzieci na pierwszym miejscu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

IDEA PROGRAMU

Program Ewy Chodakowskiej BeActiveKID! wychodzi naprzeciw współczesnym wyzwaniom stojącym przed młodym pokoleniem. Mając świadomość jak istotny dla zdrowia jest odpowiedni poziom codziennej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, IMiD jako partner merytoryczny wraz z Ewą Chodakowską zapraszają do udziału w nowym ogólnopolskim programie w ramach wspólnej misji – promocji aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród młodego pokolenia.


Liczne badania potwierdzają, że stan zdrowia polskich dzieci stale się pogarsza, a problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży narasta w niebywałym tempie. Jak wynika z raportu HBSC (Health Behaviour School-aged Children), którym objęto dzieci w wieku 11-15 lat w 45 krajach Europy i Ameryki Północnej, w tym również z Polski, dzieci, które mają niewystarczający poziom aktywności fizycznej są 5-6 razy bardziej narażone na choroby sercowo-naczyniowe. World Obesity Federation prognozuje, że do 2030 roku liczba dzieci z nadmierną masą ciała w Polsce zwiększy się do miliona. Eksperci zgodnie przyznają – mamy epidemię otyłości dzieci.


Zgodnie z raportem „Zdrowie i styl życia polskich uczniów” Instytutu Matki i Dziecka, wśród uczniów kl. II tylko 18,6% dzieci podejmuje aktywność fizyczną w ciągu tygodnia. Aż 8,4% dzieci w dni wolne od szkoły nie jest w ogóle aktywnych lub są aktywni mniej, niż przez godzinę. Współczesna sytuacja jest alarmująca. Jak dowodzą wyniki badań, do największych zagrożeń zdrowotnych polskiej populacji dzieci w wieku szkolnym należy niedostatek aktywności fizycznej, nadwaga i otyłość, zachowania sedentarne oraz niezdrowe nawyki żywieniowe. Niezbędne jest zatem wdrożenie kompleksowych rozwiązań ukierunkowanych na poprawę stanu zdrowia młodego pokolenia poprzez alfabetyzację zdrowotną dotyczącą zasad prawidłowego odżywiania, redukcji zachowań ryzykownych, poprawy kompetencji społecznych oraz poczucia własnej sprawczości w ramach podejmowania aktywności fizycznej.


Dziękujemy, że jesteś tutaj i chcesz razem z nami zmienić sytuację zdrowotną dzieci i młodzieży, poprzez zwiększenie ich poziomu aktywności fizycznej i zaangażowanie w sport! Program jest elementem misji Ewy Chodakowskiej, którą jest promocja zdrowego stylu życia pośród dzieci i młodzieży oraz misji Instytutu Matki i Dziecka, którą jest codzienna walka o zdrowie i życie.

ZAŁOŻENIA
Projekt BeActiveKID! został stworzony przez Ewę Chodakowską wraz z zespołem, w ścisłej współpracy merytorycznej
z Instytutem Matki i Dziecka.
Promocja aktywności fizycznej
Celem programu jest promocja aktywności fizycznej i zdrowych nawyków żywieniowych u młodego pokolenia,
a także wsparcie osób, które na co dzień dbają o młodzież.
Wsparcie nauczycieli WF i młodzieży
Program BeActiveKID! powstał z myślą o nauczycielach wychowania fizycznego oraz ich podopiecznych w celu zwiększenia efektywności i atrakcyjności zajęć sportowych.
Bezpłatny
Udział w programie oraz dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.
Cele
Ewa Chodakowska wraz z zespołem profesjonalnych trenerów stworzyła wyjątkowy program, w ramach którego przygotowała materiały merytoryczne pozwalające na tworzenie planów zajęć, które będą nie tylko poprawiać kondycję fizyczną uczniów, ale również pomogą angażować ich w sport.
Materiały
W ramach programu powstał pakiet materiałów dla nauczycieli wychowania fizycznego - merytoryczne treści i filmy z autorskimi ćwiczeniami - który pozwoli na tworzenie atrakcyjnych i efektywnych zajęć WF, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.

Materiały stworzone przez Ewę Chodakowską i pozytywnie zaopiniowane przez ekspertów Instytutu
Matki i Dziecka, mają być odpowiedzią na wyzwania kadry nauczycielskiej związane z prowadzeniem zajęć WF oraz promocją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w dobie internetu.
E-book
W przekazanych materiałach merytorycznych znajduje się e-book oraz filmy instruktażowe, które pozwolą na tworzenie różnorodnych ćwiczeń, efektywnie poprawiających kondycję fizyczną uczniów w różnych grupach wiekowych.

Proponowane w przekazanych materiałach ćwiczenia mogą być w dowolny sposób łączone i układane w plany zajęć tak, aby odpowiadały na potrzeby grupy ze względu na jej liczebność, wiek, poziom sprawności fizycznej oraz inne czynniki indywidualne.
W e-booku przestawione zostały zestawy ćwiczeń podzielone na 5 systemów treningowych:
#1 Interwały
#2 Kumulacja
#3 Testy i Wyzwania
#4 Praca Ciągła
#5 Powtórzeń z serii
Dla większej wygody korzystania z materiałów i tworzenia kompleksowych planów ćwiczenia zostały również podzielone na 3 sekcje:
Ćwiczenia siłowe
Gibkość
Dynamika
Dodatkowo w e-booku znajdują się wskazówki dotyczące doboru odpowiedniego obuwia dla poszczególnych rodzajów ćwiczeń, instrukcja prawidłowego oddychania oraz informacja o podziale ćwiczeń na poszczególne grupy wiekowe.
Filmy
Razem z e-bookiem w materiałach znajdują się również nagrania video.
Filmiki mogą zostać zaprezentowane uczniom zarówno podczas zajęć stacjonarnym w szkole jak i wyświetlone podczas lekcji w trybie zdalnym. Wszystko to po to, aby zadbać o aktywność fizyczną młodego pokolenia niezależnie od zmieniającej
się sytuacji.
Wszelkie prawa do treści (w tym także do treści audiowizualnych) zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone, chyba że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Wszelkie treści zawarte na tej stronie są wyłącznie przeznaczone do własnego użytku osobistego. Z wyjątkiem sytuacji, gdy konkretna zgoda zostanie udzielona przez uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, kopiowanie, wyświetlanie, wypożyczanie, udostępnianie, publiczne prezentowanie oraz rozpowszechnianie tych treści, w tym także ich fragmentów, jest surowo zabronione. Treści zawarte na tej stronie nie mogą być przedmiotem zbywania, w tym sprzedaży, darowizny, a także najmu, udzielania licencji, itp., bez uprzedniego uzyskania odpowiedniej licencji lub zgody.

Wyłącznym dysponentem i właścicielem praw autorskich do treści na tej stronie jest Spółka BeBio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000424933).