Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BEBIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(02-675), przy ul. Wołoskiej 7. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania

przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, wykorzystując

adres e-mail: iodo@bebio.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem

„Inspektor Ochrony Danych”.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia

usługi Newsletter na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych

Osobowych (dalej: „RODO”), w związku z akceptacją regulaminu Newslettera. Dążymy do

ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko interesujące Panią/Pana

spersonalizowane informacje i aby to osiągnąć, będziemy korzystać z profilowania.


W przypadku profilowania podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi Newsletter, m. in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z Usługi Newsletter. Ponadto, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania.


Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.